The green path of beauty!

BulgarianBulgarian

РускийРуский

RomânRomân

Share on facebook

Skype: bourgastcvet-90

News


Декларация за политика

Декларация за политика
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА Настоящата политика на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при работа в "Бургасцвет-90- Танев"ЕООД е част от общата визия за развитие на дружеството. При прилагане на настоящата политика по отношение на качеството, опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и произтич...