Free Shipping on Orders Over £100

Objects

The company has considerable experience in implementing over 300 sites and projects in the region and an excellent reputation among its customers.

"Парадайз вю"-местността Боджака с площ на обекта 2 дек.
"Парадайз вю"-местността Боджака с площ на обекта 2 дек. Инвеститор: "Грийн Лайф Каваци" - ЕООД Обемно-пространствено изграждане на компекс за отдих, с вечнозелени дървета и храсти и широколистни дървета и цъфтящи храсти, съобразени, като видов състав с близостта на обекта до морето;

"Приморски парк"-гр.Бургас-от хотел "Парк" до хотел "Приморец" с обща площ 533 дек.
"Приморски парк"-гр.Бургас-от хотел "Парк" до хотел "Приморец" с обща площ 533 дек. Инвеститор: Община Бургас Целогодишно поддържане на парка включващо: -алейна мрежа,детски площадки и съоръжения,паркови архитектурни елементи и зелени пространства - тревни площи,цветни фигури,храстова и дървесна растителност.  

Бургаски свободен университет-гр.Бургас
Бургаски свободен университет-гр.Бургас Инвеститор: Бургаски свободен университет Обемно-пространствено изграждане чрез живи плетове, дървесно-храстови групи,цветни фигури , кашпи и поддържане -подрязване,поливане,косене ,и почистване на обществено пространство пред сградата на университета с площ 1,50 дек;

Вилно селище "Лилиите"-местността Аркутино,землище гр.Созопол с площ 12,90 дек.
Вилно селище "Лилиите"-местността Аркутино,землище гр.Созопол с площ 12,90 дек. Инвеститор:Георги Стоев Проектиране и изграждане на пространства за отдих чрез вечнозелена и широколистна растителност кътове за почивка и плажуване;          Целогодишна поддръжка включваща почистване,плевене,косене,подрязване на живи плетове и зацветяване;селище "...

Ресторант "Джани"-к.к. "Слънчев бряг"-запад
Ресторант "Джани"-к.к. "Слънчев бряг"-запад Инвеститор:Фирма "Рени 2002"с площ 100 кв.м Обемно-пространствено изграждане чрез клоцове с растителност на обществено пространство за отдих;            Обемно-пространствено изграждане чрез клоцове с растителност на обществено пространство за отдих;       &nb...

Ул."Цар Симеон"-гр.Бургас с дължина 1,4 км.
Ул."Цар Симеон"-гр.Бургас с дължина 1,4 км. Инвеститор: Община Бургас Реконструкция на улицата включванащо проектиране и засаждане на дървета и храсти,съобразени с местонахождението им - усиленото движение на МПС, места за паркиране и новопостроените жилищни сгради;